Openness or Prejudice?: Students’ Attitudes to Refugees in Poland

Authors

  • Wioleta Danilewicz University of Bialystok, Faculty of Education, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2020.04.01.07

Keywords:

student teachers, social workers, refugees, attitudes towards refugees, migration crisis

Abstract

This paper aims to present a study into student teachers’ and social workers’ attitudes towards refugees in Poland. Based upon survey data, it explores three categories of respondents’ attitudes towards refugees in Poland: ‘positive,’ ‘ambivalent,’ and ‘negative’. Overall, the findings of this study reveal a very worrying trend – almost half of the participants (46%) demonstrated a negative position on accepting refugees into the country, indicating that they believe refugees possess a threat for both society as a whole and their own personal security. This paper concludes that teacher preparation and professional development are essential building blocks in developing more positive attitudes not only towards refugees, but also other minority social groups in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Wioleta Danilewicz, University of Bialystok, Faculty of Education, Poland

    Associate professor at the Faculty of Education, University of Bialystok

References

Amnesty. (n.d.). Refugees, asylum seekers and migrants. Retrieved September 6, 2020 from https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/.

Bobryk, A. (2017). Postawy Polaków wobec uchodźców w świetle publikacji „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika” [Poles’ Attitudes to Refugees Refl ected in “Gazeta Wyborcza” and “Nasz Dziennik” Newspapers]. In: U. Markowska -Manista & B. Pasamonik (Eds.), Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno -kulturowa [Migration Crisis. Socio -cultural Perspective] (pp. 46–67). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Danahar, P. (2013). The new Middle East. The world after the Arab Spring. London: Bloomsbury.

Danilewicz, W., & Prymak, T. (2020). The refugee crisis without refugees – the attitudes of students from north -eastern Poland towards refugees. Polish Journal of Social Rehabilitation, 19, 191–209. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.12.

European Council on Refugees and Exiles. (2019), Statistics: Poland. Asylum Information Database (AIDA). Retrieved September 6, 2020 from https://www.asylumineurope.org/reports/country/poland/statistics.

Górny, A., Grzymała -Moszczyńska, H., Klaus, W., & Łodziński, S. (2018). Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. [Refugees in Poland: the Legal Situation, the Scale of Infl ux and Integration with the Polish Society and Recommendations]. Kraków, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN Retrieved from http://www.kbnm.pan.pl/images/KBnM_PAN_ekspertyza_Uchod%C5%BAcy_w_Polsce.pdf.

Heath, A., & Richards, L. (2016). Attitudes towards Immigration and their Antecedents. Topline Results from Round 7 of the European Social Survey. ESS Topline Results Series, 7, 3–14. Retrieved September 6, 2020 from https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_immigration.pdf.

International Rescue Committee. (n.d.). Refugees in limbo. Greece. Retrieved September 6, 2020 from https://www.rescue.org/country/greece.

IPSOS for IOM. (2016). Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce [A Study on Attitudes to Foreigners in Poland]. Warszawa: IOM. Retrieved March 22, 2020 from https://poland.iom.int/sites/default/files/IOM_Cudzoziemcy_raport_IX_2016.pdf.

Kropiński, M., & Hansen, K. (2016). Jakie skojarzenia ze słowem „uchodźca” mają Polacy? Raport CBU [What are Poles’ Connotations with the Word “Refugee”? Report of the Center for Research on Prejudice]. Retrieved February 10, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/320444552_Jakie_skojarzenia_ze_slowem_uchodzca_maja_Polacy.

Markowska -Manista, U., & Pasamonik, B. (Eds.) (2017). Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa [Migration Crisis: the Socio -Cultural Perspective]. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pasamonik, B. (2017). „Malowanie strasznego diabła” – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce [“Painting the Image of a Devil”: the Metamorphosis of the Image of a Refugee in Poland]. In U. Markowska -Manista & B. Pasamonik (Eds.), Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa [Migration Crisis: the Socio -Cultural Perspective]. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Skarżyńska, K. (2019). Portret psychologiczno -społeczny Polaków z polityką w tle [The Psychological and Social Image of Poles against the Political Background]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Skarżyńska, K., & Golec de Zavala, A. (2006). Attitudes toward European integration and nationalism/patriotism. In A. Golec de Zavala & K. Skarżyńska (Eds.), Understanding social change: Political psychology in Poland (pp. 135–157). New York: Nova Science Publishers.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa [Trust as the Foundation of the Society]. Kraków: Znak.

UNHCR. (n.d.). Coronavirus outbreak. Retrieved September 6, 2020 from https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-19.html.

Winiewski, M., Hansen, K., Bilewicz, M., Soral, W., Świderska, A., & Bulska, B. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych [Hate Speech, Contempt Speech. Report from Research on Verbal Violence Against Minority Groups]. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Retrieved April 2, 2020 from http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET.pdf.

Ziętek, A.W. (2017). Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy [Securitization of Migration in Cultural Security of Europe]. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN, 12(3), 23–42. Retrieved from https://journals.umcs.pl/teka/article/view/7865.

Downloads

Published

2020-06-30

Issue

Section

Articles

How to Cite

Openness or Prejudice?: Students’ Attitudes to Refugees in Poland. (2020). Eastern European Journal of Transnational Relations, 4(1), 135-149. https://doi.org/10.15290/eejtr.2020.04.01.07