Public administration in the face of the challenges of the COVID-19 pandemic. Experience of the Małopolska Centre for Entrepreneurship in the implementation of the Małopolska Anti-Crisis Shield

Authors

 • Rafał Solecki Cracow University of Economics
 • Rafał Kobis Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.10

Keywords:

COVID-19, Entrepreneurship, Anti-Crisis Shield, Public administration, Małopolska

Abstract

The primary goal of this article is to examine the challenges faced by public administration and enterprises as they grappled with the consequences of the COVID-19 pandemic. The main objective is the presentation of a new attitude to the project management in a self-government entity. These goals were achieved due to the presentation of the latest experience of the Małopolska Centre for Entrepreneurship during the implementation of the Małopolska Anti-Crisis Shield. The authors deployed in this article different techniques. The main method was a participant observation directed by the authors and a case study. The authors’ attention was focused primarily on the implementation by this public institution of the so-called “Entrepreneurship Package”. The "Entrepreneurship Package" was a component of the Małopolska Anti-Crisis Shield and was targeted specifically at entrepreneurs from the SME sector who suffered as a result of the introduction of the lockdown. For the purposes of this case study, previously unpublished data collected by the employees of the Małopolska Centre for Entrepreneurship were used. The main conclusion of this article is that public intervention was necessary to rescue a lot of small and medium enterprises during the pandemic time, but the public money should hit the target. In this context, it means that the biggest support should be directed at some enterprises who had serious economic problems, but despite that they want to provide for their workers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

 • Rafał Solecki, Cracow University of Economics

  Rafał Solecki, Cracow University of Economics
  ORCID 0000-0002-5398-9663

 • Rafał Kobis, Jagiellonian University

  Rafał Kobis, Jagiellonian University
  ORCID 0009-0003-8669-8621

References

Ansell, C., Sørensen, E. & Torfing, J. (2020). The COVID-19 Pandemic as a Game Changer for Public Administration and Leadership? The Need for Robust Governance Responses to Turbulent Problems. Public Management Review, 23, 949-960. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272.

Bauhr, M. & Charron, N. (2022). ‘All hands on deck’ or separate lifeboats? Public support for European economic solidarity during the Covid-19 pandemic, Journal of European Public Policy, 23, 1-27. https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1922931.

Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T., & Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19. SGGW.

De Lyon, J . & Dhigra, S. (2021). The impacts of Covid-19 and Brexit on the UK economy: early evidence in 2021. Centre of Economic Performans.

Di Mascio, F., Natalini, A. & Cacciatore, F. (2020). Public Administration and Creeping Crises: Insights From COVID-19 Pandemic in Italy. The American Review of Public Administration, 50(6-7), 621-627. https://doi.org/10.1177/0275074020941735.

Holzer, M., & Newbold, S.P. (2020). A Call for Action: Public Administration, Public Policy, and Public Health Responses to the COVID-19 Pandemic. The American Review of Public Administration, 50(6-7), 450-454. https://doi.org/10.1177/0275074020941666.

Jackson, J. (2021). Global Economic Effects of COVID-19, Congressional Research Service. Jędrzejowska K. & Wróbel A. (Eds.), Wielki lockdown i deglobalizacja: Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę światową. Rocznik Strategiczny, 173-198.

Kańduła, S. & Przybylska, J. (2021). Financial instruments used by Polish municipalities in response to the first wave of COVID-19. Public Organiz Rev, 21, 665-686. https://doi.org/10.1007/s11115-021-00569-7.

Klimek, M. (2021). Działania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego wobec epidemii. In N. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska & W. Glac (Eds.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa. Scriptum.

Kowalczyk, A., & Stępień, M. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie urzędów organów administracji publicznej. In J. Młyński, E. Zdebska & B. Ziębińska (Eds.), Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań. Scriptum.

Kuhlman, S., Hellström, M. & Reiter, R., (2021). Tracing divergence in crisis governance: responses to the COVID-19 pandemic in France, Germany and Sweden. International Review of Administrative Sciences, 87(3), 556-575. https://doi.org/10.1177/0020852320979359.

Maital, S. & Barzani E. (2020). The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research. Samuel Neamam Institute for National Policy Research. Retrieved from https://www.neaman.org.il/EN/The-Global-Economic-Impact-of-COVID-19-A-Summary-of-Research.

Ministerstwo Zdrowia (2020). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2020, poz. 433.

MORR (2020). Małopolskie podmioty gospodarki narodowej wobec epidemii COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Nemec, J., Dreschler, W. & Hajnal, G. (2020). Public Policy during COVID-19: Challenges for Public Administration and Policy Research in Central and Eastern Europe. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 13(2), 11-22. https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0011.

Nunes Silva, C. (2022). Local Government and the COVID-19 Pandemic: A Global Perspective, Springer.

Ociepa-Kicińska, E., Gorzałczyńska-Koczodaj, M., Brzozowska, K. & Pluskota, P., (2022). Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie województw samorządowych w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 59, 149-165. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.10.

OECD (2019). Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland, Final Report. OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers. Retrieved from https://www.malopolska.pl/publikacje/gospodarka/local-entrepreneurship-ecosystems-and-emerging-industries-case-study-of-malopolskie-poland.

Skorupa-Wulczańska, A. (2022). Legal English. Civil, Commercial, Administrative and Labour Law A Handbook. Wolters Kluwer.

Słobodzian B. (2022). Zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce w czasie epidemii COVID-19. Studia Politologiczne, 64.

Staniszewski R. (2020). Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19. Polityka i Społeczeństwo, 4(18), 27-47.

Susilawati, S., Falefi, R. & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3, 1147-1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954.

Szmigiel, K. (2020). The Role of Entrepreneurship as a Factor of Regional Development: the Case of Małopolskie Voivodship. In M. Urbaniec & A. Żur (Eds.), Socio-economic Development: Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński. Poltext.

Smoczyński, M. (2021). Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie. Archeion, 122, 310-336. https://doi.org/10.4467/26581264ARC.21.009.14489.

Szyja, P. (2020). Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysus powodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19. Rocznik Administracji Publicznej, 6, 267-281.

Urząd Marszałkowski Województa Małopolskiego (2015). Regional Operational Programme for the Małopolska Region 2014-2020, https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regional-operational-programme-for-the-malopolska-region-2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2020). Regional Development Strategy "Małopolska 2030", I & II. Retrieved from https://www.malopolska.pl/publikacje/strategia-rozwoju/regional-development-strategy-malopolska-2030.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2021). Regional Innovation Strategy of the Małopolska Region 2030. Retrieved from https://businessinmalopolska.pl/en/about-us/publications/2428-regional-innovation-strategy-of-the-malopolska-region-2030.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (1998), Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.

Verschuur, J., Koks, E., & Hall, J.W. (2021). Global economic impacts of COVID-19 lockdown measures stand out in high-frequency shipping data. PLoS One, 16(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248818.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Public administration in the face of the challenges of the COVID-19 pandemic. Experience of the Małopolska Centre for Entrepreneurship in the implementation of the Małopolska Anti-Crisis Shield. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 107-121. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.10