Implementation procedures for EU development policy in Poland

Authors

  • Jacek Jaśkiewicz The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.09

Keywords:

EU development policy, polish implementation procedures

Abstract

EU law obliges Member States to introduce such management and control systems for the implementation of financial instruments on their territory to ensure their proper functioning and compliance with the objectives and principles of EU development policy. Within the limits set by the principles and provisions of treaty and statutory law, Member States are free to design these systems. The aim of the article is to present an outline of the national model for the implementation of EU funds in Poland from a procedural perspective (described in full detail in the author's monograph cited below). The study mainly used a methodology of analytical research (modelling) and doctrinal legal research (analysis of subject literature) with elements of comparative legal research.  The analysis shows that the research results indicate that the most frequently used and at the same time the basic method of implementing development policy instruments is using special administrative procedures. These procedures (referred to in the doctrine as third generation procedures) differ from the general administrative procedure in certain elements like stronger formalization, accelerating the trial, methods of proof, remedies, and others. Due to the administrative nature of these proceedings, the control of decisions or other acts issued in them is exercised before administrative courts. Only some disputes relating to claims arising from co-finance decision or contracts and other claims in contractual or tortious matters are settled in the polish common courts. Such construction and specificity of the characterized system is justified by the purposes and functions of EU development policy and nature of its financial instruments. Also for this reason the requirements placed on implementation procedures in terms of their public accessibility and functionality should be seen from a different perspective than standard jurisdictional procedures, designed for general administrative or civil matters.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Jacek Jaśkiewicz, The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski

    Jacek Jaśkiewicz, The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski

    ORCID 0000-0003-2934-9858

References

Act of 11 July 2014 on the principles governing the implementation of the cohesion policy programmes financed under the 2014–2020 financial perspective (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 818).

Act of 14 June 1960 - Code of Administrative Procedure (consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 2000, as amended).

Act of 28 April 2022 on the principles governing the implementation of tasks financed from European funds under 2021-2027 financial perspective (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 1079).

Act of 6 December 2006 on the Principles of Development Policy (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1259, as amended).

Adamiak, B. (2008). [No title]. In B. Adamiak & J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Wolters Kluwer.

Baltina, L., & Muravska, T. (2017). What institutional arrangements exist to ensure coherent EU Cohesion Policy planning and implementation? In J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy. & T. Muravska (Eds.), EU Cohesion Policy. Routlege.

Barnes, J. (2019). Transforming Administrative Procedure towards a third generation of administrative procedure. In

S. Rose-Ackerman, P.L. Lindseth & B. Emerson (Eds..), Comparative Administrative Law. Second Edition. Cheltenham –Northampton

Brysiewicz, K., & Poździk, R. (2012). Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce - uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11). Europejski Przegląd Sądowy, 10.

Guz, H. (2012). Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi?. Zarządzanie Publiczne, 2(20).

Jaśkiewicz, J. (2023). Unijna polityka rozwoju w perspektywie polityki prawa. System, instytucje, procedury. IW EuroPrawo

Jedlecka, W., Helios, J. (2013). Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 93.

Judgments of the Court of Justice of 13 March 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163.

Judgments of the Court of Justice of 16 December 1976, Rewe-Zentralfinanz, 33/76, ECLI:EU:C:1976:188 and Comet BV, 45/76, EU:C:1976:191.

Judgments of the Court of Justice of 19 June 1990, The Queen C-213/89, EU:C:1990:257.

Kamiński, M. (2016). Procedury trzeciej generacji a transformacje struktur administracji publicznej i metod regulacji administracyjnoprawnej. In A. Mezglewski (Ed.), Struktury administracji publicznej. Metody, ogniwa, więzi. TNOiK Rzeszów.

Kmieciak, Z. (2009). Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich UE i jej konsekwencje dla procesu orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2(23).

Kmieciak, Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego. Wolters Kluwer.

Kmieciak, Z. (2015). Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych). Państwo i Prawo, 5.

Krawczyk, M. (2016). Podstawy władztwa administracyjnego. Wolters Kluwer.

Niewiadomski, Z. (2002).[No title]. In J. Drachal, E. Mzyk & Z. Niewiadomski (Eds.), Prawo administracyjne. Część procesowa. LexisNexis: Warszawa

Poździk, R., Brysiewicz, K. (2011). Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, Przegląd Sądowy, 4.

Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, OJ L 231/159.

Rodriguez-Pose, A., & Garcilazo, E. (2013). Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions. OECD Regional Development Working Papers, 12, https://dx.doi.org/10.1787/5k43n1zv02g0-en.

Taborowski, M. (2009). Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 1976 r., 33/76. LEX.

Trybka, W. (2018). Administrative cooperation in European Union Law and Polish Law. Istorie, Cultura, Cetatenie in Uniunea Europeana, 11.

Turska, A. (1992). Dynamika ładu normatywnego w społeczeństwie posttotalitarnym. In G. Skąpska (Ed.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Adam Marszałek.

Wegner, J. (2020). Konstrukcja subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Państwo i Prawo, 6.

Wegner-Kowalska, J. (2016). Idea governance a współczesne kierunki rozwoju prawa. Państwo i Prawo, 5.

Żak, M. (2017). Racjonalność komunikacyjna jako podstawa legitymizacji good governance. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Implementation procedures for EU development policy in Poland. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 95-106. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.09