Legal consequences of exhaustion of the amount allocated for co-financing of projects under the appeal procedure in the 2021-2027 financial perspective

Authors

  • Sławomir Jerzy Snarski Białystok University of Technology, Institute of Forest Sciences
  • Marek Martyniuk County Office in Bielsk Podlaski

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.07

Keywords:

EU funds, cohesion policy, appeal procedure, financial allocation

Abstract

Analysis and assessment of the legal effects of exhausting the amount allocated for co-financing of projects under the appeal procedure in the system of implementation of the EU cohesion policy in Poland in the 2021-2027 financial perspective. Literature review, analysis of relevant legal regulations and the jurisprudence of administrative courts. The provisions of the Act on the rules for the implementation of tasks financed from European funds in the 2021-2027 financial perspective erroneously equate the exhaustion of the amount allocated for co-financing of projects under a measure or region category with the sum of funds distributed by concluding agreements or issuing administrative decisions on project co-financing. They do not take into account the fact that due to, e.g. the availability of additional financial resources resulting from termination of co-financing agreements or an increase in the euro exchange rate, the exhaustion of the allocation may change until the end of programme’s implementation period. It is necessary to shape the appeal procedure in such a way that will provide the applicants with a real chance of obtaining co-financing, because the implementation and protection of their constitutional rights cannot depend on the exhaustion of the available allocation of financial resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Sławomir Jerzy Snarski, Białystok University of Technology, Institute of Forest Sciences
  • Marek Martyniuk, County Office in Bielsk Podlaski

References

Jaśkiewicz, J. (2014), Komentarz do art. 66. In J. Jaśkiewicz, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. LEX/el.

Muzyczka, K. (2022). Prawo do sądu w sprawach administracyjnych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 3(102), 75-85

Ostałowski, J. (2016). Komentarz do art. 66. In R. Poździk (Ed.), Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wydawnictwo Sejmowe.

Perkowski, M. & Martyniuk, M. (2017), Niedoskonała procedura odwoławcza w systemie realizacji unijnej polityki spójności w Polsce. Ocena wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 3(72), 37-60.

Porzeżyńska, M. (2021). Wyczerpanie alokacji a prawo wnioskodawcy do otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (I GSK 378/19). Studia Iuridica Lublinensia, 30(2), 415-431. DOI: 10.17951/sil.2021.30.2.415-431.

Porzeżyńska, M. & Woźniak, M. (2023a). Komentarz do art. 57. In M. Perkowski & R. Poździk (Eds.), Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Komentarz. Wolters Kluwer.

Porzeżyńska, M. & Woźniak, M. (2023b). Komentarz do art. 77. In M. Perkowski & R. Poździk (Eds.), Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Komentarz. Wolters Kluwer.

Sawczuk, W.S. (2011). Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach rozdziału funduszy unijnych na przykładzie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6(39), 79-88.

Snarski, S. & Martyniuk, M. (2023). Procedura odwoławcza w ramach polityki spójności UE w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1(895), 38-45. http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2023.1.5.

Talaga, R. (2020). Przedmiotowy zakres zastosowania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach polityki spójności. In W. Maciołek (Ed.), Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wilk, B. (2022). Zakres kognicji sądów administracyjnych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., SK 12/20. In J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (Eds.), Dylematy wokół prawa do sądu. C.H. Beck.

Wlaźlak, K. (2015). Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w procedurze wyboru projektów w ramach wdrażania regionalnych programów operacyjnych. In M. Kosiński, M. Stahl, K. Wlaźlak (Eds.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym. Wolters Kluwer.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Legal consequences of exhaustion of the amount allocated for co-financing of projects under the appeal procedure in the 2021-2027 financial perspective. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 75-83. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.07