The possibility for municipal subsidiaries to seek in-house public contracts and EU funding for local and regional development projects

Authors

  • Przemysław Brzozowski University of Bialystok, Faculty of Law

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.02

Keywords:

municipal company, municipal subsidiary, municipal services management, regional and local authorities, EU funds, EU loans

Abstract

The aim of the article is to analyse the issues of establishing and functioning of municipal subsidiaries and the lawfulness of such companies applying for EU funding for local and regional development projects. In this article, the author attempts to answer the following questions: what limitations are there in the procedure for founding municipal subsidiaries?; can municipal subsidiaries seek public contracts within the framework of in-house procurement?; can municipal subsidiaries apply for EU funding? The study was conducted using the legal-dogmatic method and it was based on an analysis of legislation and selected decisions of the Court of Justice of the European Union and the Polish National Appeals Chamber relating to the awarding of in-house public contracts and the founding of municipal subsidiaries. Further analysed were the legal possibilities for such companies to be awarded in-house public contracts and to apply for EU funding to invest in their projects. The study allowed to answer the questions posed. The concept of new business entities, or municipal subsidiaries, being founded by local authorities or their municipal companies is not only permitted by law, subject to certain statutory restrictions, but it may also turn out to be advantageous when it comes to awarding public contracts on an in-house basis or seeking EU funding for local and regional development projects. The study allowed for the creation of legal grounds for the practical use by local government units of the concept of municipal subsidiaries, in particular in terms of in-house public contracts and applying for EU funding for local and regional development projects.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

References

Act of 22 June 2016 amending the Public Procurement Law and certain other acts, Dz.U. No. 2016.1020.

Banasiński, C., & Jaroszyński, K. (2017). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wolters Kluwer.

Barwacz, K. (2016). Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 100.

Bieniak, J. (Ed.) (2022). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.

Czerwiński, M. (2021). Udzielanie zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej a cena rynkowa w reżimie cen transferowych. Studia Prawnicze, 2.

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, OJEU of 2014, 28.3.2014.

Dumkiewicz, M., & Kidyba, A. (Eds.) (2023). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. Wolters Kluwer.

Dworakowska, M. (2018). Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych. Optimum. Economic Studies, 3(93).

Gołaszewski, M. (n.d.). Jak sfinansować inwestycje w spółce komunalnej przynoszącej straty?, Aesco Group Sp. z o.o. Retrieved [20 March 2023] from https://aesco.com.pl/artykul-jak-sfinansowac-inwestycje-w-spolce-komunalnej-przynoszacej-straty/.

Jara, Z. (Ed.) (2023). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.

Jaworska, M., Grześkowiak-Stojek, D., Jarnicka, J., & Matusiak, A. (Eds.) (2022). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck.

Kik, I., Marona, B., & Nalepka, A. (2017). Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(956).

Kwiatkowski, W., & Zawadzka, M. (2012). Fundusze UE – system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe. In M. Gwizda & M. Zawadzka M. (Eds.), Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA. C.H. Beck.

Lemke, M., & Piasta, D. (2006). Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zamówień publicznych w okresie od 1999 do 2005 r. Urząd Zamówień Publicznych.

Łajewski, M. (2021). Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami), rozprawa doktorska. Uniwersytet w Białymstoku.

Malarewicz-Jakubów, A., & Brzozowski, P. (2022). Skuteczność nadzoru nad wykorzystaniem majątku spółek komunalnych w Polsce. Studia Iuridica, 95.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundusze unijne 2021-2027 dla samorządów i przedsiębiorców. Retrieved [20 March 2023] from: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/funduszy-unijne-2021-2027-dla-samorzadow-i-przedsiebiorcow.

Mosionek-Schweda, M. (2015). Finansowanie spółek komunalnych przy wykorzystaniu umów wsparcia–studium przypadku. In J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, & T. Sowiński (Eds.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne. CeDeWu.

Nagy, K. (2018). Autonomy of Local Self-Governments From a Financial Perspective in Hungary. Białostockie Studia Prawnicze, 2(23).

Nowicki, H., & Nowicki, P. (2010). Zamówienia „in-house” i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. In A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, & W. Starzyńska (Eds.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Urząd Zamówień Publicznych.

Ofiarska, M. (2020). Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym. Białostockie Studia Prawnicze, 1(25).

Owczarczuk, S. (2022). Model opodatkowania usług komunalnych podatkiem od towarów i usług – wnioski na przykładzie dostaw wody i odbioru ścieków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(1).

Pyzioł, W. (Ed.) (2008). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.

Reśko, D., Wołowiec, T., & Gwoździewicz, S. (2016). Prawo samorządu terytorialnego: spółki komunalne prawa handlowego a możliwości ich zadłużania. International Journal of New Economics and Social Sciences, 3(1).

Sieradzka, M. (Ed.) (2022). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck.

Surówka, K. (2020). Ekonomiczne konsekwencje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych dla sektora finansów publicznych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, 2(6).

Szulc, K. (2018). Zasadność ograniczeń funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Krytyka Prawa, 4.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 10 September 2009, Case C-573/07, EU:C:2009:532.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 11 January 2005, Case C-26/03, EU:C:2005:5.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 11 May 2006, Case C-340/04, EU:C:2006:308.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 13 November 2008, Case C-324/07, EU:C:2008:621.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 13 October 2005, Case C-458/03, EU:C:2005:605.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 18 November 1999, Case C-107/08, EU:C:1999:563.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 29 November 2012, Case C-182/11 i C-183/11 EU:C:2012:758.

The Court of Justice of the European Union Judgement of 3 October 2019, Case C-287/18; MoP 2019.

The Municipal Services Management Act of 20 December 1996, consolidated text, Dz.U. No. 2021.679, as amended.

The National Appeals Chamber Judgement of 17 January 2022, Case KIO 3621/21.

The National Appeals Chamber Judgement of 24 April 2017, Case KIO 625/17.

The Public Finance Act of 27 August 2009, consolidated text, Dz.U. No. 2022.1634, as amended.

The Public Procurement Law of 11 September 2019, consolidated text, Dz.U. No. 2022.1710, as amended.

The Public Procurement Law of 29 January 2004, Dz.U. No. 2004.19.177.

The Public-Private Partnership Act of 19 December 2008, consolidated text, Dz.U. No. 2023.30.

The State Property Management Principles Act of 16 December 2016, consolidated text, Dz.U. No. 2021.1933, as amended.

Zięty, J.J. (2017). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. C.H. Beck.

Downloads

Published

2023-12-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

The possibility for municipal subsidiaries to seek in-house public contracts and EU funding for local and regional development projects. (2023). Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(1), 19-27. https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.01.02