The Legal Services Market for Ukrainians in the European Union: The Example of Poland

Authors

  • Stanislaw Lipiec European University of Law and Administration of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2021.05.02.06

Abstract

In Poland and Germany have already lived about 3 million Ukrainians. Polish and German lawyers note that such a large number of immigrants may constitute a substantial market for their legal services. Therefore, they more and more often provide specific legal services to Ukrainians. The basic characteristics of the market of legal services provided to Ukrainians in Poland and the explanation of the functioning mechanisms of the Ukrainian legal services market in Poland and the EU are important elements of the study. During the study, we check the research hypothesis: immigrants from Ukraine to the European Union have co-created a new EU market for legal services. The study was conducted using the method of structured interview among Polish advocates and legal advisers and using the method of content analysis and statistical analysis. The survey results show that in Poland and in Germany there is the Ukrainian legal services market. Polish and German lawyers do not specialize in Ukrainian matters. Special legal services close to Ukrainians are not being developed. However, there is an increased volume of Ukrainian clients in Poland and minor modifications in the manner, number and method of providing services by lawyers. The first experiences of lawyers from cooperation with Ukrainians show that within 10 years, legal services for Ukrainians in Poland and Germany will become one of the most lucrative advocate specializations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Stanislaw Lipiec, European University of Law and Administration of Warsaw

References

Abel, R. L. (1985). Lawyers and the power to change. Blackwell.

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part OJ L 161, 29.5.2014, p. 3–2137. Retrieved 13 May 2021, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29

ATLAS.ti. (2021). ATLAS.ti. https://atlasti.com/

Babbie, E. R. (2008). Podstawy badań społecznych (W. Betkiewicz, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berelson, B. (1971). Content analysis in communication research. Hafner.

Brunarska, Z., Kindler, M., Szulecka, M., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2016). Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility? In O. Fedyuk & M. Kindler (Eds.), Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies (pp. 115–131). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_7

Charmaz, K. (2013). Teoria ugruntowana: Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Claessens, S. (2008). Free movement of lawyers in the European Union. Wolf Legal Publishers. https://cris.maastrichtuniversity.nl/files/1517934/guid-393da0ab-7a77-4aff-9623-d4624cebdb4a-ASSET1.0.pdf

Commission Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions, Pub. L. No. 32012R0555, 166 OJ L (2012). http://data.europa.eu/eli/reg/2012/555/oj/eng

Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., & Wiktor, J. W. (2012). Marketing usług. Wolters Kluwer.

EU relations with Ukraine. Retrieved 13 May 2021, from https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/ukraine/

Eurostat—Database. (). Retrieved 18 April 2021, from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Fedyuk, O., & Kindler, M. (2016). Migration of Ukrainians to the European Union: Background and Key Issues. In O. Fedyuk & M. Kindler (Eds.), Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies (pp. 1–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_1

Fiszer, J. M. (2016). Ukraine between Russia and the European Union and its Prospects: Geopolitical and Geo-economic Dilemas. In A. J. Kukuła (Ed.), Political, social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its regions (pp. 39–71). Wydawnictwo KUL.

Frankfort-Nachmias, C., & Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka.

Geiger, R. (Ed.). (2004). Legal issues with regard to business operations and investment in Ukraine. OECD. https://www.oecd.org/countries/ukraine/34514482.pdf

Global Study on Legal Aid Global Report. (2016). United Nations Development Programme. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global-Study-on-Legal-Aid_Report01.pdf

Godziszewski, B. (2017, November 28). Ukraińcy stawiają na własny biznes w Polsce. Te firmy odniosły sukces. MamBiznes.pl. https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/ukraincy-stawiaja-na-wlasny-biznes-w-polsce-te-firmy-odniosly-sukces-80224

Horton, J., Macve, R., & Struyven, G. (2004). Qualitative Research: Experiences in Using Semi-Structured Interviews. In C. Humphrey & B. Lee (Eds.), The Real Life Guide to Accounting Research (pp. 339–357). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-008043972-3/50022-0

Iryna Myzyna Adwokat Rep. Ukrainy. (2021). https://adwokatukrainski.pl/

Jakubowski, A. (2008). Struktura etniczna współczesnej Ukrainy. Facta Simonidis, 1. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6824

Jaroszewicz, M., & Małynowska, O. (2018). Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (Nie)stały fenomen? In ForumIdei (pp. 1–11). Fundacja Batorego. https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Najnowsza%20migracja%20z%20Ukrainy.pdf

Kancelaria adwokacka Warszawa—Oxana Piątkowska. (2021). https://www.adwokatpiatkowska.pl/

Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy. (2021). http://kosylo.com/pl

Kędzierski, D. (2018). Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych. Transformacje Prawa Prywatnego, 3, 5–58.

Khrebet, A. (2020, March 3). Germany and Poland compete for Ukrainian migrant workers. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/germany-and-poland-compete-for-ukrainian-migrant-workers/

Krajowa Izba Radców Prawnych. (2021). Krajowa Izba Radców Prawnych. http://kirp.pl

Krawczyk, M. (2020). Ukraińska mentalność w obliczu pandemii koronawirusa. Perspektywy przemian. Nowa Geopolityka, 2. https://geopolityka.net/wp-content/uploads/2020/03/Krawczyk_Magdalena_NG_2_2020.pdf

Kulyk, V. (2016). National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War. Europe-Asia Studies, 68(4), 588–608. https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1174980

Kupets, O. (2016). Economic Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries. In O. Fedyuk & M. Kindler (Eds.), Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies (pp. 35–50). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_3

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów (A. Dziuban, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN. http://emp0pwn0storage0prod.blob.core.windows.net/kipwnaddons/65438.pdf

Legal Services in Europe. (2020). MarketLine. https://www.marketresearch.com/MarketLine-v3883/Legal-Services-Europe-12187668/

Lesińska, M., Grotte, M., & Brunarska, Z. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego stan obecny, polityka, transfery pieniężne. Centre of Migration Research. http://hdl.handle.net/10419/140843

Lipiec, S. (2020). Świadczenie międzynarodowych usług prawniczych. Studium socjologiczno-prawne polskich prawników, rozprawa doktorska [Rozprawa doktorska].

Lipiec, S. (2021). Polish-Ukrainian Legal Services: A Sociological and Legal Market Study. Journal of Common Market Studies, in press.

Lipka, M. (2018, June 5). Ile tak naprawdę kosztuje życie w stolicy? Bajońskie warszawskie pensje - prawda czy mit. Polska Times. https://polskatimes.pl/ile-tak-naprawde-kosztuje-zycie-w-stolicy-bajonskie-warszawskie-pensje-prawda-czy-mit/ar/13233595

Łobodzińska, A. (2019). Imigranci w województwie małopolskim. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/09/Imigranci_scalone_www.pdf

Mapa migracji. (2021). Urząd do spraw Cudzoziemców. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2020/

McIntosh, M. J., & Morse, J. M. (2015). Situating and Constructing Diversity in Semi-Structured Interviews. Global Qualitative Nursing Research, 2, 1–12. https://doi.org/10.1177/2333393615597674

Molodikova, I. N., & Yudina, Т. N. (2016). Migration Strategies of Ukrainian Migrants: EU or Russia. Contemporary Problems of Social Work, 2(3 (7)), 62–71. https://doi.org/10.17922/2412-5466-2016-2-3-62-71

Naczelna Rada Adwokacka. (2021). http://www.nra.pl

Nicpoń, M., & Marzęcki, R. (2010). Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych. In Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: Problemy badawcze młodych politologów (pp. 245–252). Libron. http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/IIIKSMPmarzecki.pdf

Nowakowski, R., & Strauchold, G. (2017). Ukraińcy we Wrocławiu – próba ujęcia statystycznego. Miasto. Pamięć i Przyszłość, 2, 51–62. https://doi.org/10.26774/mpp.34

Pietryga, T. (Ed.). (2020). Rynek usług prawnych 2019/2020. Raport przygotowany z okazji 18. Edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych. https://grafik.rp.pl/grafika2/1553270.pdf

Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Podgórecki, A., & Kurczewski, J. (1971). Zarys socjologii prawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pokropek, A. (2008). Wzory prestiżu zawodów. Studia Socjologiczne, 2, 29–64.

Prezes NRA w Szczecinie: Zawód adwokata jest misją. (2018, October 15). Naczelna Rada Adwokacka. https://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/prezes-nra-w-szczecinie-zawod-adwokata-jest-misja/

Przybyłowska, I. (1978). Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny, 30, 62–63.

Qu, S. Q., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interview. Qualitative Research in Accounting & Management, 8(3), 238–264.

Rechtsdienstleistungsgesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist. Retrieved 13 May 2021, from https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/BJNR284010007.html

Sandefur, R. L. (2001). Work and Honor in the Law: Prestige and the Division of Lawyers’ Labor. American Sociological Review, 66(3), 382–403. https://doi.org/10.2307/3088885

SkryBot. (2021). Skrybot. https://skrybot.pl

Sorokivska, O., & Boryk, O. (2012). Development of Small Business in Ukraine and Poland: Point of Contact and Problematic Aspects. Journal of International Studies, 5(1), 77–83.

Staniek, Z. (2016). Problemy regulacji na rynku usług prawnych—Regulacje w interesie publicznym czy prywatnym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 48, 357–374.

Świdzińska, K. J. (2018). Problem bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej a współczesne migracje. In M. Lubicz Miszewski (Ed.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa (pp. 141–153). Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16668

Szulecka, M. (2016). Regulating Movement of the Very Mobile: Selected Legal and Policy Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries. In O. Fedyuk & M. Kindler (Eds.), Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies (pp. 51–71). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_4

Tatti Nizovaya. (2020a). Jak Polska zmieniała Ukraińców Polska zmieniła moje poglądy, życie i myślenie. Ukraińcy o Polsce. https://www.youtube.com/watch?v=iEFIrA7TnIE

Tatti Nizovaya. (2020b). Różnica między Ukrainą a Polską. Mentalność Ukraińców a Polaków. Szok kulturowy w Polsce. https://www.youtube.com/watch?v=rWTIYWE07YU

The World Factbook. (). Central Intelligence Agency. Retrieved 13 May 2021, from https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison

Tyma, P., Fedusio, P., & Troszyński, M. (2019). Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Związek Ukraińców w Polsce. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20%27Mniejszo%C5%9B%C4%87%20ukrai%C5%84ska%20i%20migranci%20z%20Ukrainy%20w%20Polsce.%20Analiza%20dyskursu%27_0.pdf

Tyszkiewicz, J. (2020). Wokół specyfiki dolnośląskiej w okresie powojennym. In M. Fic (Ed.), Powrót do macierzy?: Ziemie Zachodnie i Pólnocne w Polsce Ludowej (pp. 75–86). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Yarrow, G., & Decker, C. (2012). Assessing the economic significance of the professional legal services sector in the European Union. Regulatory Policy Institute. https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/FREE_MOVEMENT_OF_LAWYERS/FML_Reports___studies/EN_FML_20120926_Assessing_the_economic_significance_of_the_professional_legal_services_sector_in_the_European_Union.pdf

Żuchowski, I. (2007). Segmentacja rynku—Ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4, 119–132.

Downloads

Published

2022-02-20

Issue

Section

Articles

How to Cite

The Legal Services Market for Ukrainians in the European Union: The Example of Poland. (2022). Eastern European Journal of Transnational Relations, 5(2), 67-84. https://doi.org/10.15290/eejtr.2021.05.02.06