The Case of "Białowieska" as a Universal Example of Cooperation Between Jews, Poles and Russians

Authors

  • Wojciech Konaszczuk University of Maria Curie Skłodowska, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15290/eejtr.2018.02.01.01

Keywords:

Jews in Białowieska, Poles in Białowieska, Russians in Białowieska, cooperation between the Jewish, Polish and Russian nations, Białowieska Universal Case, Hassidic movement in Poland, Chabad Lubavich in Poland

Abstract

Article analyses the phenomena of ”Białowieska” forest as a starting point for cooperation between the Jewish, Polish and Russian nations. The research is based on historical, theoretical background as well as from the over national point of view. Analysed extraordinary status of “Białowieska” through the ages is not only universal but timeless. The research proves that multinational cooperation between nations can be achieved with respect for each other’s values and with positive mutually effective results.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Wojciech Konaszczuk, University of Maria Curie Skłodowska, Poland

    S.J.D., School of Law and Administration, University of Maria Curie Skłodowska, Poland.

References

Chlebowski, B. (Ed.). (1895). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Vol. XIV. Warszawa: Druk „WIEKU” Nowy-Świat Nr. 61.

Gutowski, J. (2000). Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej. Białowieża: Białowieski Park Narodowy.

Iwaniuk, H. (1996). Turystyka jako element ekorozwoju Rejonu Puszczy Białowieskiej. In: B. Poskrobko (Ed.), Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy – Środowisko – Gospodarka. Studia i Materiały Nr 1 (pp. 143–167). Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Karcov, G. (2015). Puszcza Białowieska. Zarys historii, współczesne gospodarstwo łowiecki i polowania Panujących w Puszczy, St.Petersburg: Publikator. (Original work published 1903).

Kozieł, M. (2010). Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVI, 271-285.

Kwiatkowski, W. & Stepaniuk, M. (2008). Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania rozmieszczenia roślinności w Puszczy Białowieskiej. In E. Jekatierynczuk-Rudczyk & M. Stepaniuk (Eds.), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 17-35). Białystok: PTG.

Lockwood, K. (2014). Political Power, a Religious Agenda and the Failings of the Endorsement Test: Hasidic Educational Separatism and the East Ramapo School Boards. First Amendment Law Review, 12(3), 698-720.

Montesquieu. (1748). The Spirit of Laws (T. Nugent, Trans.), bk. 20, CHS. 1-8. Retrieved from http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch4s2.html

Moroz-Keczynska, E. & Keczyński, A. (2008). Zasoby przyrodnicze i kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. In E. Jekatierynczuk-Rudczyk & M. Stepaniuk (Eds.), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 8-18). Białystok: PTG.

Pawleta, E. (2009). Białostocki ewenement- Szlak dziedzictwa żydowskiego. Białystok: Historical Museum in Bialystok.

Perkowski, M., Hryniewiecka-Filipkowska, W. & Dąbrowska, I. (2018). Protection of the Bialowieża Forest as a Challenge to Cross Border Cooperation. International Community Law Review, 20(1), 71-107.

Polonsky, A. (2014). Dzieje Żydów w Polsce i Rosji. Warszawa: PWN.

Saiman, Ch. (2005-2006). Legal Theology: The Turn to Conceptualism in Nineteenth Century Jewish Law. Journal of Law and Religion, 21(1), 40-66.

Samojlik, T. (2005). Ochrona i Łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN.

Sosna, G. & Troc-Sosna, A. (2012). Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku. Białystok-Ryboły: Orthdruk.

Więcko, E. (1984). Puszcza Białowieska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wishniakov, E. (1894). Biełowieżskaja Puszcza. St. Petersburg, as cited by P. Bajko. (2001). Białowieża zarys dziejów, Białowieża: Orthdruk.

Downloads

Published

2018-06-30

Issue

Section

Articles

How to Cite

The Case of "Białowieska" as a Universal Example of Cooperation Between Jews, Poles and Russians. (2018). Eastern European Journal of Transnational Relations, 2(1), 11-20. https://doi.org/10.15290/eejtr.2018.02.01.01